UBND TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,394,629 (Hôm nay: 242 online: 17) Toàn huyện: 114,145,071 (Hôm nay: 330 online: 134) Đăng nhập

Ngày 31/12/2015 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, theo đó có một số có điểm điều chỉnh, thay đổi rất quan trọng:

Thông tư bãi bỏ Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Tại Điều 10 và 11 để xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ” cho cá nhân, có một trong các thành tích khác như: Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường (bậc THPT), đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (bậc mầm non, tiểu học, THCS); tham gia soạn thảo đề án, dự án, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật; trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 1 học sinh đạt các giải chính thức trong kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế, biên soạn chương trình, SGK phổ thông… sẽ được tính là đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm (SKKN).

Cũng tại thông tư này ở Khoản 3, Điều 10: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này và đơn vị cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Quy định này gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc đưa thành tích chung của trường.

Hay tại Khoản 4, Điều 10: “Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị, trong đó bảo đảm không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu có số dư thì được làm tròn lên”. Như vậy, việc khen thưởng sẽ xem xét nhiều hơn đến giáo viên những người trực tiếp đứng lớp./.

            Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc bình xét thi đua, khen thưởng như sau:

            - Xét khen thưởng tiến hành khi tổng kết năm công tác hoặc năm học, tổng kết các cuộc vận động, thi đua theo chuyên đề hoặc khi phát hiện gương người tốt, việc tốt.

            - Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ, công chức và người lao động hoặc thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị tham dự.

            - Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Băng khen, Huân chương các hạng phải đạt từ 70% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số người tham gia họp hoặc được xin ý kiến.

            - Đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước phải được các thành viên của Hội đồng bỏ phiếu kín và đạt từ 90% số phiểu đồng ý trở lên.

            Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 16/02/2016 và thay thế Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT./.

----- Thanh Hương - Mỹ Phương -----

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
Trưởng ban biên tập: Lê Thị Mỹ Phương- Trưởng phòng GD&ĐT
Địa chỉ: Số 106- Trần Hưng Đạo- TP Hải Dương | ĐT: (0320) 3853 711 | Website: tphaiduong.haiduong.edu.vn | Email: haiduong@haiduong.edu.vn
Đăng nhập