UBND TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,050,347 (Hôm nay: 154 online: 18) Toàn huyện: 112,223,109 (Hôm nay: 316 online: 155) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130288901TT GDTX Thành phố http://gdtxhaiduong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230288501THCS Ngọc Châu http://hd-thcsngocchau.haiduong.edu.vn 178 8,062 53 4 9 153 34 5 9 7,087,087
330288502THCS Võ Thị Sáu http://hd-thcsvothisau.haiduong.edu.vn 210 10,318 112 0 7 70 72 4 34 7,658,847
430288503THCS Việt Hoà http://hd-thcsviethoa.haiduong.edu.vn 4 6,196 3 1 3 12 2 3 1 6,913,066
530288504THCS Lê Hồng Phong http://hd-thcslehongphong.haiduong.edu.vn 66 7,137 3 1 2 5 2 2 7 7,918,494
630288505THCS Cẩm Thượng http://hd-thcscamthuong.haiduong.edu.vn 41 5,180 4 1 2 4 2 7 12 6,092,438
730288506THCS Bình Minh http://hd-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 81 9,871 24 32 234 106 32 6 35 4,061,211
830288507THCS Ngô Gia Tự http://hd-thcsngogiatu.haiduong.edu.vn 54 4,707 3 1 2 7 6 3 11 7,545,823
930288508THCS Hải Tân http://hd-thcshaitan.haiduong.edu.vn 14 5,214 4 4 4 4 4 3 4 6,212,070
1030288509THCS Trần Phú http://hd-thcstranphu.haiduong.edu.vn 81 4,985 88 6 11 64 9 3 4 6,199,815
1130288510THCS Bình Hàn http://hd-thcsbinhhan.haiduong.edu.vn 72 7,101 44 0 36 42 20 2 7 5,135,527
1230288511THCS Lê Quý Đôn http://hd-thcslequydon.haiduong.edu.vn 63 0 3 1 2 5 2 4 1 7,863,616
1330288512THCS Tứ Minh http://hd-thcstuminh.haiduong.edu.vn 110 7,846 14 1 3 4 2 6 3 6,618,304
1430288513THCS Tân Bình http://hd-thcstanbinh.haiduong.edu.vn 28 1,709 3 1 2 4 2 2 11 7,058,815
1530288514THCS Trần Hưng Đạo http://hd-thcstranhungdao.haiduong.edu.vn 45 3,053 30 1 6 40 2 4 17 6,050,720
1630288515THCS Chu Văn An http://hd-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 4 1,878 6 4 4 4 4 2 4 5,952,389
1730288401TH Nguyễn Trãi http://hd-thnguyentrai.haiduong.edu.vn 35 8,348 33 11 31 10 28 9 5 594,352
1830288402TH Cẩm Thượng http://hd-thcamthuong.haiduong.edu.vn 44 10,968 16 11 15 27 7 2 1 444,298
1930288403TH Việt Hoà http://hd-thviethoa.haiduong.edu.vn 27 5,265 11 11 7 7 4 3 3 490,497
2030288404TH Thanh Bình http://hd-ththanhbinh.haiduong.edu.vn 106 15,609 11 11 8 8 4 2 6 643,036
2130288405TH Hải Tân http://hd-thhaitan.haiduong.edu.vn 13 9,348 4 11 7 7 4 2 1 588,928
2230288406TH Lý Tự Trọng http://hd-thlytutrong.haiduong.edu.vn 60 10,007 22 11 69 7 4 7 4 539,991
2330288407TH Ngọc Châu http://hd-thngocchau.haiduong.edu.vn 33 10,451 16 11 7 20 82 4 4 543,566
2430288408TH Bạch Đằng http://hd-thvothisau.haiduong.edu.vn 48 5,636 11 11 7 7 4 6 3 501,137
2530288409TH Nhị Châu http://hd-thnhichau.haiduong.edu.vn 12 7,685 52 11 12 7 4 7 4 369,293
2630288410TH Tứ Minh http://hd-thtuminh.haiduong.edu.vn 71 7,095 74 16 74 92 24 2 3 845,858
2730288411TH Đặng Quốc Chinh http://hd-thdangquocchinh.haiduong.edu.vn 29 4,519 11 11 7 7 4 1 2 367,348
2830288412TH Bình Hàn http://hd-thbinhhan.haiduong.edu.vn 21 1,240 13 11 7 7 4 1 1 463,826
2930288413TH Phú Lương http://hd-thphuluong.haiduong.edu.vn 97 9,100 110 11 85 7 20 1 10 444,586
3030288414TH Trần Quốc Toản http://hd-thtranquoctoan.haiduong.edu.vn 16 5,101 11 11 7 7 4 3 2 344,082
3130288415TH Nguyễn Lương Bằng http://hd-thnguyenluongbang.haiduong.edu.vn 47 12,049 11 7 9 7 4 3 5 574,118
3230288416TH Tô Hiệu http://hd-thtohieu.haiduong.edu.vn 44 10,958 13 11 7 7 4 1 1 628,875
3330288417TH Bình Minh http://hd-thbinhminh.haiduong.edu.vn 62 13,130 20 11 270 104 92 2 23 720,092
3430288418TH Đinh Văn Tả http://hd-thdinhvanta.haiduong.edu.vn 30 6,411 11 11 7 7 4 2 17 369,624
3530288419TH Nam Đồng http://hd-thnamdong.haiduong.edu.vn 25 7,022 13 11 7 7 4 2 2 436,720
3630288421TH Tân Bình http://hd-thtanbinh.haiduong.edu.vn 35 6,183 0 0 0 0 0 8 15 516,266
3730288430TH Chu Văn An http://hd-thchuvanan.haiduong.edu.vn 35 2,827 0 0 0 0 0 2 1 413,631
3830288301MN Bình Minh http://hd-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 608,779
3930288302MN Phú Lương http://hd-mnphuluong.haiduong.edu.vn 20 0 14 1 1 0 6 1 1 98,251
4030288303MN Hoa Sứ http://hd-mnhoasu.haiduong.edu.vn 7 0 80 1 1 0 6 1 2 114,570
4130288304MN Nguyễn Trãi http://hd-mnnguyentrai.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 4 97,426
4230288305MN Quang Trung http://hd-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 96,721
4330288306MN Trần Phú http://hd-mntranphu.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 96,218
4430288307MN Trần Hưng Đạo http://hd-mntranhungdao.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 3 130,533
4530288308MN Lê Thanh Nghị http://hd-mnlethanhnghi.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 3 4 96,469
4630288309MN Hải Tân http://hd-mnhaitan.haiduong.edu.vn 155 0 44 1 1 0 6 1 2 142,898
4730288310MN Việt Hoà http://hd-mnviethoa.haiduong.edu.vn 13 0 14 1 1 0 6 1 1 97,288
4830288311MN Bình Hàn http://hd-mnbinhhan.haiduong.edu.vn 8 0 15 0 1 0 6 1 2 98,605
4930288312MN Cẩm Thượng http://hd-mncamthuong.haiduong.edu.vn 9 0 14 1 1 0 6 1 1 97,119
5030288313MN Tứ Minh http://hd-mntuminh.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 95,349
5130288314MN Thanh Bình http://hd-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 2 117,349
5230288315MN Ngọc Châu http://hd-mnngocchau.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 97,363
5330288317MN Nhị Châu http://hd-mnnhichau.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 116,828
5430288318MN Hương Sen http://hd-mnhuongsen.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 97,978
5530288319MN Sơn Ca http://hd-mnsonca.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5630288320MN Hoạ Mi http://hd-mnhoami.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5730288321MN Song Hương (TT) http://hd-mnsonghuong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5830288326MN Hoa Sữa (TT) http://hd-mnhoasua.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5930288327MN Ngọc Vân (TT) http://hd-mnngocvan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6030288328MN Thanh Dung (TT) http://hd-mnthanhdung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6130288329MN Hồng Hà (TT) http://hd-mnhongha.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6230288330MN Tân Bình http://hd-mntanbinh.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 3 95,646
6330288331MN Sao Mai http://hd-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6430288340MN Hoa Sen http://hd-mnhoasen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6530291314MN An Châu http://hd-mnanchau.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 1 96,747
6630291315MN Thượng Đạt http://hd-mnthuongdat.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 2 2 95,846
6730291318MN Ái Quốc http://hd-mnaiquoc.haiduong.edu.vn 12 0 13 1 1 0 6 1 1 120,518
6830291319MN Nam Đồng http://hd-mnnamdong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 97,314
6930297323MN Tân Hưng http://hd-mntanhung.haiduong.edu.vn 8 0 14 1 1 0 6 1 1 100,151
7030297325MN Thạch Khôi http://hd-mnthachkhoi.haiduong.edu.vn 19 0 14 1 1 0 6 2 1 108,797
   Tổng số2,344252,2091,282291994876644155316112,223,109
 
Đăng nhập