UBND TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,050,324 (Hôm nay: 135 online: 37) Toàn huyện: 112,223,073 (Hôm nay: 306 online: 157) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Nguyễn Trãi - TP Hải Dương 695712429970013912138090083481456806006.95
2 Tiểu học Cẩm Thượng - TP Hải Dương 93891255843251579169634101096814254773516.27
3 Tiểu học Việt Hoà - TP Hải Dương 417053726000109590539105265627799106.56
4 Tiểu học Hải Tân - TP Hải Dương 82531664648231095905391093481755187338.24
5 Tiểu học Lý Tự Trọng - TP Hải Dương 905817841281394911824910100071902377238.69
6 Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương 101582082614882935236000104512134974889.64
7 Tiểu học Bạch Đằng - TP Hải Dương 451854170200111894909105636636611106.26
8 Tiểu học Nhị Châu - TP Hải Dương 6585120660598110015730710768513639130821.65
9 Tiểu học Tứ Minh - TP Hải Dương 675395594963342514330070951007382635.83
10 Tiểu học Đặng Quốc Chinh - TP Hải Dương 3424727323001095905391045198178621010.79
11 Tiểu học Bình Hàn - TP Hải Dương 1451051100109590539101240101050101.35
12 Tiểu học Phú Lương - TP Hải Dương 733199132075176921466310910012059838517.53
13 Tiểu học Trần Quốc Toản - TP Hải Dương 49161010939681994747000511510584096811.34
14 Tiểu học Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 10270170725635177924425600120491951512359.13
15 Tiểu học Tô Hiệu - TP Hải Dương 9626147826300133213938410109581617647107.72
16 Tiểu học Đinh Văn Tả - TP Hải Dương 60744483482203373430000641145177822010.31
17 Tiểu học Tân Bình - TP Hải Dương 5913133345115270502650061831383716156.66
18 Tiểu học Chu Văn An - TP Hải Dương 255055338000277249150028275782950015.88
19 THCS Ngọc Châu - TP Hải Dương 7891157833808171315550080621609893086.28
20 THCS Võ Thị Sáu - TP Hải Dương 8722183490556159621312072103182048026288.42
21 THCS Việt Hoà - TP Hải Dương 38106640760023861302320461967943080412.39
22 THCS Lê Hồng Phong - TP Hải Dương 71921258500752785496000747013134607510.78
23 THCS Cẩm Thượng - TP Hải Dương 5180859246430051808592464313.18
24 THCS Bình Minh - TP Hải Dương 9549186624520322421660098711908411208.81
25 THCS Ngô Gia Tự - TP Hải Dương 461289678280958385004707905167804
26 THCS Hải Tân - TP Hải Dương 521499889690005214998896909.36
27 THCS Trần Phú - TP Hải Dương 46688343895031770755004985905144509.32
28 THCS Bình Hàn - TP Hải Dương 5690113716274141126997900710114071417412.1
29 THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương 7690630000769063000.14
30 THCS Tứ Minh - TP Hải Dương 784620163790000784620163790010.15
31 THCS Tân Bình - TP Hải Dương 170940271950001709402719500.98
32 THCS Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương 6271463513724261380320430532843834113.22
33 THCS Chu Văn An - TP Hải Dương 1873480980005500001878481480005.98
34 Tiểu học An Châu - TP Hải Dương 0010959053910109590539103.57
35 Tiểu học Thượng Đạt - TP Hải Dương 79279858001262101322102054181180107.58
36 Tiểu học Ái Quốc - Thành phố Hải Dương 1144515950000098971057001243416660570013.09
37 Tiểu học Nam Đồng - Nam Sách 62311036251397919835800702211346093912.49
38 THCS An Châu - TP Hải Dương 42377856350013401628930055779485280028.75
39 THCS Thượng Đạt - TP Hải Dương 3760804902156851307630044459356651525.26
40 THCS Ái Quốc - TP Hải Dương 528898625332005288986253329.77
41 THCS Nam Đồng - TP Hải Dương 4208776175100042087761751010.14
42 Tiểu học Sao Mai - Hải Tân 48858492581879213300049648705881811.76
43 Tiểu học Tân Hưng - Gia Lộc 608310353600810959053910717811258991810.08
44 Tiểu học Thạch Khôi - Gia Lộc 9742154353556776131725001051816752605610.85
45 THCS Tân Hưng - TP Hải Dương 13522041002386130232042521152273045.34
46 THCS Thạch Khôi - TP Hải Dương 1060159266002386130232043446289498046.08
Đăng nhập