UBND TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,394,600 (Hôm nay: 219 online: 17) Toàn huyện: 114,145,071 (Hôm nay: 284 online: 121) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Nguyễn Trãi - TP Hải Dương 804914512070014532326740095021683881007.91
2 Tiểu học Cẩm Thượng - TP Hải Dương 96811301583251639189384101132014909673516.8
3 Tiểu học Việt Hoà - TP Hải Dương 500966426600109590539106104754805107.61
4 Tiểu học Hải Tân - TP Hải Dương 83171690288231095905391094121780827338.3
5 Tiểu học Lý Tự Trọng - TP Hải Dương 945518725681355710744000100121980008138.7
6 Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương 1048121803102143795115001091822754252110.07
7 Tiểu học Bạch Đằng - TP Hải Dương 6343970481001118949091074611065390108.29
8 Tiểu học Nhị Châu - TP Hải Dương 6876125758850116317732210803914349106022.65
9 Tiểu học Tứ Minh - TP Hải Dương 702098581963342514330073621037252636.04
10 Tiểu học Đặng Quốc Chinh - TP Hải Dương 3827757963001095905391049228485021011.75
11 Tiểu học Bình Hàn - TP Hải Dương 1451051100109590539101240101050101.35
12 Tiểu học Phú Lương - TP Hải Dương 733199132075176921466310910012059838517.53
13 Tiểu học Trần Quốc Toản - TP Hải Dương 54351189274682736888500570812581596812.66
14 Tiểu học Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 10315171011635179424872600121091958842359.17
15 Tiểu học Tô Hiệu - TP Hải Dương 10144157609500133213938410114761715479108.09
16 Tiểu học Đinh Văn Tả - TP Hải Dương 4989116288482443558800054321218764828.73
17 Tiểu học Tân Bình - TP Hải Dương 6138139286115270502650064081443126156.9
18 Tiểu học Chu Văn An - TP Hải Dương 310260567200277249150033796305870018.98
19 THCS Ngọc Châu - TP Hải Dương 7904158108808171315550080751612643086.29
20 THCS Võ Thị Sáu - TP Hải Dương 8768184025656160221460072103702054857288.46
21 THCS Việt Hoà - TP Hải Dương 5266112791700238613023204765212581490415.3
22 THCS Lê Hồng Phong - TP Hải Dương 70401278200752996061000733913388107510.59
23 THCS Cẩm Thượng - TP Hải Dương 5657928178430056579281784314.39
24 THCS Bình Minh - TP Hải Dương 98151920675203224216600101371962841209.05
25 THCS Ngô Gia Tự - TP Hải Dương 461289678280998385004711905167804
26 THCS Hải Tân - TP Hải Dương 521499889690005214998896909.36
27 THCS Trần Phú - TP Hải Dương 47459033895038490545005129993934509.59
28 THCS Bình Hàn - TP Hải Dương 5719114644616141126997900713014164251612.15
29 THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương 7690630000769063000.14
30 THCS Tứ Minh - TP Hải Dương 853423246360100853423246360111.04
31 THCS Tân Bình - TP Hải Dương 301270885250003012708852501.74
32 THCS Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương 6271463513724261380320430532843834113.22
33 THCS Chu Văn An - TP Hải Dương 1873480980005500001878481480005.98
34 Tiểu học An Châu - TP Hải Dương 2444476272001095905391035395668111011.53
35 Tiểu học Thượng Đạt - TP Hải Dương 79279858001334121597102126201455107.85
36 Tiểu học Ái Quốc - Thành phố Hải Dương 1078516446930098971057001177417157500012.39
37 Tiểu học Nam Đồng - Nam Sách 62311036251397919835800702211346093912.49
38 THCS An Châu - TP Hải Dương 42377856350013491655880055869512230028.79
39 THCS Thượng Đạt - TP Hải Dương 3777810902156851307630044629416651525.35
40 THCS Ái Quốc - TP Hải Dương 760717343633200760717343633214.06
41 THCS Nam Đồng - TP Hải Dương 4229782585100042297825851010.19
42 Tiểu học Sao Mai - Hải Tân 488584925818142406000050278898581811.91
43 Tiểu học Tân Hưng - Gia Lộc 7099133645508121415314910831314896041811.68
44 Tiểu học Thạch Khôi - Gia Lộc 10222166080356822144790001104418055935611.4
45 THCS Tân Hưng - TP Hải Dương 13522041002386130232042521152273045.34
46 THCS Thạch Khôi - TP Hải Dương 2349475699002467155317044816631016048.49
Đăng nhập