UBND TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,394,593 (Hôm nay: 215 online: 16) Toàn huyện: 114,145,071 (Hôm nay: 283 online: 120) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: Tin học
Ngày tháng ban hành: 9/12/2015
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Huy
Số lần xem: 3264
 
HyperLink
Các phần mêm sử dụng trong chương trình tin học lớp 7
VĂN BẢN KHÁC
Các phần mêm sử dụng trong chương trình tin học lớp 7 (10/09/2015)
Các phần mêm sử dụng trong chương trình tin học lớp 6 (10/09/2015)
Một số mẫu bìa trang trí đẹp (10/09/2015)
Phần mềm hỗ trợ gõ công thức toán học MathType 6.8 (10/09/2015)
Phần mềm chuyển đổi font tiếng Việt cho Word (10/09/2015)
Phần mềm chuyển đổi file PDF thành WORD (10/09/2015)
Phần mềm ZoomIt hỗ trợ giảng dạy hiệu quả (10/09/2015)
Phần mềm tiệc ích Excel (10/09/2015)
Phần mềm hỗ trợ vẽ hình học GPS 5.0 (tiếng việt) (10/09/2015)
Phần mềm hỗ trợ chia và ghép file FSJ (10/09/2015)
Phần mềm Hỗ trợ từ xa TeamViewer (24/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Vật lý lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Toán lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Tiếng anh lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 2 môn Địa lý lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Toán lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Tiếng anh lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Sinh học lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng 1 môn Địa lý lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi chọn HSG giải toán trên máy tính cấm tay lớp 9 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi khảo sát lớp chất lượng cao môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi khảo sát lớp chất lượng cao môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
Đề thi khảo sát lớp chất lượng cao môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2014 - 2015 (05/08/2015)
12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
Trưởng ban biên tập: Lê Thị Mỹ Phương- Trưởng phòng GD&ĐT
Địa chỉ: Số 106- Trần Hưng Đạo- TP Hải Dương | ĐT: (0320) 3853 711 | Website: tphaiduong.haiduong.edu.vn | Email: haiduong@haiduong.edu.vn
Đăng nhập