Tổng truy cập: 1,394,587 (Hôm nay: 209 online: 28) Toàn huyện: 114,145,071 (Hôm nay: 281 online: 120) Đăng nhập
UBND TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 408/PGDĐT-THTĐ
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 21/9/2020
Người kí văn bản: Trưởng phòng Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Hiếu
Số lần xem: 54

HyperLink
V.v thực hiện chương trình giáo dục đối với các bậc học, cấp học
VĂN BẢN KHÁC